Co je to homeopatie?

Navzdory obecnému mínění není homeopatie to samé co bylinná medicína.

Homeopate je opřena o tři základní principy (zákony) a je v nepozměněné podobě používána již od svého založení Samuelem Hahnemannem v roce 1796.

Zákon léčení podobného podobným

Zákon podobnosti říká, že to co způsobilo vaše potíže je také vyléčí. Tedy například pokud nemůžete spát, pomůže vám kofein nebo pokud vám kvůli senné rýmě tečou oči, pomůže vám cibule. Tento tzv. zákon je přitom založen pouze na představách Samuela Hahnemanna. Nepotřebujete ani lékařské vzdělání, aby jste viděli nesmyslnost použití kofeinu (stimulantu) k navození spánku, přesto i dnes je předepisován homeopaty (pod názvem coffea) jako lék na nespavost.

Zákon minimálních dávek

Hahnemann dále navrhl vylepšit léčení dle zákon podobnosti tím, že bude použitá substance dále ředěna ve vodě. Hahnemann se pak rozhodl, že čím bude přípravek více zředěn, tím silnější bude. Tak se zrodil zákon minimálních dávek (někdy také označován jako „potenciace“).

Vezmeme-li jednu kapku kofeinu a zředíme ji v devadesáti devíti kapkách vody, dostaneme, v termínech homeopatie, „centesimál (C)“. Jedna kapka centesimálu zředěná v devadesáti devíti kapkách vody je označována za jako 2C. Kofein označený 2C tak obsahuje 99.99 % vody a 0.01 % kofeinu. Při ředění 3C obsahuje roztok 0.0001 % kofeinu a při 4C je to 0.000001%, atd. Homeopatické přípravky jsou obvykle prodávány v ředěních 6C (0.000 000 000 1%) and výjimkou nejsou ani ředění 30C (0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1%), které jsou dále často před prodejem rozpuštěny v hrudce cukru.

Při pohledu na výše uvedené čísla je zřejmá absurdnost těchto ředění. Při ředění 12C dokonce překročíte tzv. Avogadrův limit, což je práh za kterým již s vysokou pravděpodobností nezůstává v ředěném roztoku ani jediná molekula rozpouštěné látky.

Při ředění 30C je šance na nalezení alespoň jedné molekuly rozpouštěné látky srovnatelná s uhádnutím Sportky pětkrát po sobě. Takové homeopatikum je zkrátka obyčejná voda, často nakapaná na běžný cukr.

Zákon protřepávání (dynamizace)

Při transportu svých medikamentů koňským povozem došel Hahnemann k dalšímu převratnému „zjištění“. Rozhodl, že silné protřepávání homeopatického roztoku dále zvyšuje jeho účinnost. Tento proces protřepávání byl pojmenován „dynamizace“ (termíny potenciace a dynamizace se však často zaměňují). Při přípravě tak homeopat roztokem třepe před každým ředěním, aby jej „dynamizoval“.

Novodobí homeopaté věří, že proces „dynamizace“dovoluje vodě získat „pamět“ nebo „vibrace“ spojené s rozpouštěnou látkou i dlouho poté co byla z roztoku zcela odstraněna. Samozřejmě neexistuje žádný vědecky podložený důkaz toho, že voda takové schopnosti má. Neexistuje ani žádná indikace toho jak by uvedená „pamět“ mohla nemocného vyléčit.

Funguje to?

Navzdory tomu, že je homeopatie založena na pověrách, rituálech a sympatetické magii (víře že věci na sebe mohou působit na dálku na základě skrytého vnitřního souladu), zákony navržené Hahnemannem jsou homeopaty používány dodnes.

Abychom mohli připustit správnost Hahnemannových zákonů, museli bychom se vzdát prakticky všeho, co jsme se v posledních dvou stoletích naučili z biologie, farmakologie, matematiky, chemie a fyziky. Nemoci nemohou být efektivně léčeny použitím látek způsobujících stejné symptomy, opakované ředění a dynamizace nijak vodu „nepotencuje“, voda nemá žádnou paměť a neexistuje ani možnost jak takovou paměť využít kdyby existovala. Homeopatie nemůže fungovat tak jak ji Hahnemann navrhl. Funguje tedy vůbec?

Nejrozsáhlejší přehledová práce o homeopatickém léčení byla publikována v odborném časopise „The Lancet“ v roce 2005. Článek analyzoval všechny do toho roku publikované klinické studie o účincích homeopatie a došel k závěru, že všechny popsané kladné výsledky použití homeopatika jsou placebo efektem. Homeopatie nefunguje. Tento závěr byl podpořen i nezávislou celosvětovou organizací lékařských profesionálů „Cochrane Collaboration“, zabývající se výzkumem v oblasti účinnosti léčiv.