O akci‎ > ‎

Média o 1023

Mediální ohlas naší akce:
Fotky, videa, reportáže z předávkování na celém světě:


James Randi a jeho podpora 1023 Campaign:


I homeopati si nás všimli a vydali ufňukané prohlášení, které v podstatě nic neříká...

Oficiální prohlášení České komory klasické homeopatie k akci 10:23

Dne 6. 2. 2011 proběhla akce 10:23 pořádaná v ČR Českým klubem skeptiků Sisyfos. ČKKH k této akci vydala v součinnosti s Evropskou centrální radou homeopatů následující oficiální prohlášení:

1. KAMPAŇ 10:23 JE NEETICKÁ A NEVĚDECKÁ
Kampaň, při které jednotlivci požijí velké množství homeopatických léků, aby tím dokázali, že homeopatické léky nemají žádný účinek, je neetická a nevědecká.
Je nemístné, aby se někdo závažnosti “předávkování” vysmíval takovýmto způsobem. Požívat velké množství jakéhokoli léku na veřejnosti může vysílat směrem k veřejnosti “špatné signály” a následkem toho mohou pacienti uvěřit, že lze klidně požít podobné množství jakéhokoli výrobku komplementární a alternativní medicíny, nebo dokonce jakéhokoli konvenčního léku. Takováto kampaň může mít závažné nebo dokonce fatální důsledky.
Mimoto takováto demonstrace vůbec nijak konstruktivně nepřispívá k vědeckému výzkumu účinků homeopatie.

(komentář 1023: naše kampaň je především elementárně jednoduchá a přímočaře elegantní. Nikoho k předávkování konvenčními léky proboha nevybízíme!! Tím, že polkneme trochu homeopatického cukru, přece nikoho neohrožujeme ... víc cukru přijmáme, pokud si osladíme kafe ... a všimnětě si, že homeopati se nijak nevyjadřují k tomu ZÁSADNÍMU: že jejich "léky" nemají na žádného z nás žádné účinky... Pánové, k tomuto se vyjádřete!!)

2. HOMEOPATIE JE BEZPEČNÁ
Homeopatie je bezpečná léčebná metoda. Jednou ze silných stránek homeopatie je skutečnost, že homeopatické léky nezpůsobují vážné vedlejší účinky, ke kterým často dochází v konvenční medicíně.

(komentář 1023: ano, homeopatie nemá žádné vedlejší účinky, s tím ZCELA SOUHLASÍME, protože mimo placebo efekt prostě nema ŹÁDNÁ (tedy ani vedlejší) ÚČINKY. Jsme rádi, že homeopati pochopili alespoň tuto část naší kampaně.)

3. HOMEOPATIE JE ÚČINNÁ
K tomu, aby měl homeopatický lék nějaký účinek, musí být přizpůsoben jednotlivému pacientovi. Nesprávně předepsaný homeopatický lék ve většině případů působí jen velmi málo nebo vůbec nijak. Správný lék může pacientům poskytnout významnou pomoc při obnově a rozvoji zdraví v různých oblastech. Jako příklad zde uvádíme přehled stávající dokumentace o účincích homeopatie při léčbě pacientů trpících revmatickými potížemi a dalšími problémy pohybového aparátu.

(komentář 1023: přiložený seznam je poměrně pofiderní (graficky, stejně tak uváděnými citacemi), vybrané studie nejednoznačné a hlavně, pánové homeopati poněkud opomněli na renomované časopisy, které publikují skutečné výzkumy s jednoznačně negativním vyzněním vůčí homeopatii - viz Lancet, 2005)
Podřízené stránky (1): Článek v časopise Týden (7/2011)
ċ
1023-Homeopatie-Predavkovani-TZ-zaverecna.doc
(1094k)
Antonin Pavlicek,
7. 2. 2011 9:25
Comments